Bestyrelsen som et team

Gennem en 4 timers målrettet workshop får bestyrelsen mulighed for at skærpe bestyrelsesarbejdet. En række af de ting, som bestyrelsen, med Sporthouse som facilitator, kommer rundt om er:

  • Hvem er vi? Hvad kan jeg og hvad kan jeg også?
  • Hvilken type bestyrelse vil vi være og hvor er vi i dag?
  • Hvilke forventninger har vi hver især til bestyrelsesarbejdet og hvad kan den enkelte bidrage med?
  • Fælles spilleregler for bestyrelsesarbejdet
  • Hvordan træffer vi beslutninger?
  • Hvilket ansvar har vi som bestyrelse?